Lavičky

 

Vo verejnom priestranstve sú parkové lavičky základným prvkom mestského mobiliáru. Sú vhodným miestom pre oddych, relaxáciu i posedenie s priateľmi. Môžeme ich rozdeliť do dvoch základných skupín - lavičky s operadlom a na lavičky bez operadla. U lavičiek s operadlom je fakticky daný smer sedenie a pohľadu sediaceho, lavičky bez operadla sa používajú v situáciách, kedy je žiadúce aby si sediaci mohol vybrať, kam chce byť otočený čelom.

V našej ponuke je celá škála dizajnových riešení - od univerzálnych a tvarovo skôr klasických modelov, ktoré sa hodia aj do historických centier miest, tak aj vyslovene moderných prvkov, ktoré veľmi dobre dopĺňajú súčasnú architektúru. U všetkých výrobných radov je kladený maximálny dôraz na ich trvanlivosť a odolnosť. Myslené ako z hľadiska odolnosti lavičiek proti pôsobeniu poveternostných vplyvov, tak aj proti nežiaducemu pôsobeniu človeka - vandalizmu. Vynikajúce trvanlivosti nášho mobiliáru dosahujeme ako výberom kvalitných materiálov a voľbou ich najvhodnejšej povrchovej úpravy, tak aj správne zvolenými konštrukčnými detailmi.

Kategória Lavičky obsahuje tieto produkty:

Triediť podľa:

Stránky sú vo výstavbe.

ZASTUPENIE FIRIEM: